Վերջին շրջանում Հայաստանում լրացուցիչ կրթություն իրականացնող զանազան ծրագրերի շրջանակներում լայն տարածում է գտել մենթալ թվաբանությունը: Այն մաթեմատիկա առարկան ավելի հետաքրքրիր և հեշտ է դարձնում աշակերտների համար: Մենթալ թվաբանությունը մեթոդ է, որի շնորհիվ երեխաների սովորում են արագ կատարել թվաբանական գործողությունները հատուկ հաշվիչի՝ աբակուսի միջոցով:

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել մասնակիցներին Մենթալ թվաբանության ուսուցման ձևերին և անհրաժեշտ ուսումնական նյութերին: