Մաթեմատիկական կրթությունը և մաթեմատիկական մտածելակերպն  անհրաժեշտ են ոչ միայն նրանցովքեր հետագայում կզբաղվեն մաթեմատիկայով կամ գիտական որևէ հետազոտությամբ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր կաշխատեն ժոողովրդավարական տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

     Մաթեմատիկան ներթափանցում է մարդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները:Այստեղ առանձնահատուկ  դեր ու նշանակություն ունեն տեքստային  խնդիրները: Այս խնդիրների լուծումը սովորողներին հնարավորություն է տալիս համոզվելուոր մաթեմատիկական գիտելիքների իմացությունն ինքնանպատակ չէ այլ պայմանավորված է առօրյա կյանքում յուրաքանչյուրիս առջև ծագած կոնկրետ խնդիրների պատասխանը գտնելու պահանջով:

    Տեքստային խնդիրների ուսուցումը հիմնականում կատարվում է միջին դպրոցոմՅուաքանչյուր խնդրի լուծում իրենից ներկայացնում փոքրիկ մաթեմատիկական հետազոտություն որը յուրաքանչյուր սովորող կատարում է յուրովի: Այնուամենայնիվ տեքստային խնդիրների լուժումները կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ մեթոդների.               

1. թվաբանական  մեթոդ

2. հանրահաշվական  մեթոդ

Վերը նշված մեթոդները կիրառելիս հաճախ օգտվում ենք ներկայացման տարբեր՝ պատկերային,աղյուսակային և այլ եղանակներից: