Բարի գալուստ ԷՌՕ դասընթացի փորձնական էջ։

wind power plant
Դասընթացը իր էությամբ ոչ ֆորմալ է և տարբերվում է դպրոցական այլ առարկաներից։ Այն կարող է շատ լավ օրինակ հանդիսանալ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական մոտեցումներ համադրման համար։ Բովանդակային առումով ԷՌՕ դասընթացը ունի բնապահպանական ուղղվածություն և բարեխիղճ կազմակերպման և իրականացման դեպքում կարող է կրթադաստիարակչական մեծ նշանակություն ունենալ։