Էլեկտրոնային փոստի միջոցով հաղորդակցվելը Համացանցի ընձեռած հնարավորություններից է,որից այսօր օգտվում են բոլորը:E-mail-ը /էլեկտրոնային փոստ/   Համացանցի պատմականորեն առաջին տեղեկատվական ծառայությունն է և այսօր՝ ամենատարածվածը: