Խոսքի ուսուցումն ամենաբարդ և բազմակողմանի աշխատանքներից մեկն է: Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ մանկավարժների տարբեր սերունդներ դարեր շարունակ զբաղվել են այդ խնդրի ուսումնասիրությամբ, սակայն առ այսօր էլ այն իր համակողմանի պարզաբանումը չի ստացել` ինչպես հարցի տարբեր կողմերի ճիշտ լուսաբանման, այնպես էլ նյութի ընդգրկման ծավալի ու խորության առումով:                                                                                                                                                                                                          Անկասկած, բառապաշարը խոսքի համար այն կարևոր ու անփոխարինելի շինանյութն է, այն ատաղձը, որից ձևավորվում է յուրաքանչյուր անհատի խոսքը:                                                                                                                                                                        Ճկուն է մարդկային լեզուն, այն պետք է լինի տրամաբանված խոսքի թագավորություն: Եվ այդ խոսքի թագավորության մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն դարձվածքները: