Էլեկտրոնային փոստի միջոցով հաղորդակվելը Համացանցի ընձեռած հնարավորություններից է,որից այսօր օգտվում են բոլորը: