Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը հանդիսանում է համամոլորակային ամենաշատ քննարկվող հիմնախնդիրներից մեկը։ Այն հատկապես ակտուալ դարձավ վերջին մի քանի տասնամյակներում՝ միջավայրի վրա մարդկային անհետևողական գործունեության արդյունքում։


Խղճիդ հետ զրույց արա

Ամեն օր քնելուց առաջ,

Երկնքի հոնքին նայիր

Աղունդ փռելուց առաջ,

Մի պահ քեզ ծառ զգա

Կացինդ սրելուց առաջ․․․

Հ․ Սահյան