Համացանցի առավելությունն այն է, որ հնարավոր է ստանալ ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն շատ արագ, ինչը մեր օրերում շատ կարևոր հանգամանք է՝ հաշվի առնելով կյանքի արագ ռիթմը: Սակայն ինտերնետն իր առավելություններով հանդերձ միաժամանակ ունի նաև  իր թերություններն ու վտանգները: