Այս նախագծի հիմնական նպատակն է պատասխանատվության զգացում ձևավորել աշակերտների մոտ: