Ինչպես  գիտենք, գրելը երեխայի գործունեության բոլոր ոլորտներին առնչվող  մի գործընթաց է, որն անշուշտ պայմանավորված է  ուղեղի կառուցվածքով և կատարած աշխատանքով:

Ողջունում եմ  բոլորիդ  և ներկայացնում  հետաքրիր  ու կարևոր  մի դասընթաց ՝ <<Գրելու կարողությունների  ձևավորումը այբբենական շրջանում>>  թեմայով, որտեղ  կշոշափենք  այբբենական  շրջանում գրելու կարղությունների  ձևավորման  նպաստող  աշխատանքների, առաջացած  խնդիրների  շուրջ՝ ակնկալելով  բոլորիդ  ակտիվ մասնակցությունը: