Այս  դասընթացը  նախատեսված  է  9 -րդ  դասարանում  սովորող  աշակերտների  և  այդ  դասարանում  դասավանդող  ուսուցիչների  համար:

Դասընթաց  ստեղծող և  դասընթացավար  ՝  Անուշ  Գևորգյան