Գոյականը որպես խոսքի մաս,նրա տեղը մայրենի լեզվի տարրական դասընթացում

1.Գոյական անվան ուսուցում

2.Հատուկ եւ հասարակ անունների ուսուցում

3.Գոյականի թվի ուսուցում

4.Գոյականի հոլովման եւ հոլովների ուսուցում