Առարկան- Աշխարհագրություն

 Դասի թեման -Հյուսիսային Ամերիկա

Դասի տեսակը- Ամփոփում

 Դասի նպատակը և խնդիրները

 Կրթական- Գիտելիքների յուրացում և ամրապնդում:

Զարգացման- Բացատրել և սահմանել հասկացությունյները, ձևակերպել և լուծել     խնդիրները, զարգացնել ինտուիցիան, բանավոր հաղորդակցության հմտությունները, ուշադրությունը, տրամաբանական մտածողությունը, մտքի ձևակերպումը:

Ուսումնական- Աշխատանքի խրախուսում, հետաքրքրություն դասի նկատմամբ: