Դասընթացը նախատեսված է Վանաձորի թիվ 25 հիմնական դպրոցի 9 բ   և  9 գ դասարաններ աշակերտների համար'  ապահովելով ծրագրային նյութի յուրացումը հարկադրված արձակուրդի ընթացքում :