Դասընթացը նախատեսված է 8-րդ դասարանի աշակերտների համար:Դասընթացի ընթացքում կարելի է կրկնել քառանկյուններ (զուգահեռագիծ, սեղան, ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի) և դրանց մակերեսները թեմաները:

Օգտագործված գրականություն.

Լ.Ս.Աթանասյան ՙՙԵրկրաչափություն 8՚՚ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար, Երևան,ՙՙԶանգակ-97՚՚,2007