Հայ նոր գրականության հիմնադիր, մեծ լուսավորիչ ու մանկավարժ