Դասընթացը նախատեսված է հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար: 

Խոսվում է դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդների մասին, դրանց առանձնահատկությունների, կիրառելության սահմանների, դրանց հակադրման և համադրման մասին:

գ