Գծային ,ցուցչային, լոգարիթմական ,եռանկյունաչափական,ռացիոնալ , իռացիոնալ հավասարումների լուծումը։