Կայքի նորություններ

Բնակչությունը

 
Picture of Կարինե Հայրապետյան
Բնակչությունը
by Կարինե Հայրապետյան - Monday, 11 November 2019, 2:16 PM
 

Մարդը բնության մեծագույն արժեքն է։


  Բնակչության աշխարհագրությունն ուսումնասիրում է տարբեր աշխարհագրական պայմաններում բնակչության կազմն ու տեղաշարժերը, բնակչության և բնակավայրերի  աճը,դրանց տեղաշարժը։                                                                         Այդ գիտելիքներն անհրաժեշտ են բնակավայրներն ու բնակչությունը երկրի մակերևույթին  ճիշտ տեղաբաշխելու և մարդկանց կենսագործունեությումը տարածության ու ժամանակի մեջ ճիշտ կազմակերպելու համար։