Կայքի նորություններ

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՆՈՐ ԷՏԱՊ Է, ՈՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԵՆ։

 
Picture of Հեռավար Ուսուցում
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՆՈՐ ԷՏԱՊ Է, ՈՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԵՆ։
by Հեռավար Ուսուցում - Wednesday, 25 March 2020, 6:00 PM
 

Հեռավար ուսուցումը ուսուցման համակարգում հիմք է ընդունում մարդկության սկզբունքըոչ մի անհատ՝ աղքատությանաշխարհագրական կամ ժամանակավոր մեկուսացվածությանսոցիալական անապահովվածության և ֆիզիկական անբավարարության կամ արտադրական ու սեփական գործերով զբաղվածության հիման վրաուսումնական հաստատություններ հաճախելու անհնարինության հետևանքովչպետք է զրկված լինի սովորելու կարևորագույն հնարավորությունից։ Վերջին տարիներին ամենաակտիվ քննարկվող ուսուցման ձևը համարվում է հեռավար ուսուցումը համացանցի միջոցով։

Հեռավար ուսուցումը շատ հաճախ կապում են ուսուցման փակ համակարգի հետ, որի դեպքում տվյալների փոխանցման, շփման և ուսուցման հիմնական միջոցը հանդիսանում է համացանցը։ Web տեխնոլոգիան դառնում է այն միջավայրը, որտեղ հեռավար ուսուցումը սկսում է գործել ավելի արդյունավետ:

Հեռավար ուսուցման նոր շրջանը սկսվեցերբ լայն տարածում գտան անհատական համակարգիչներըորոնք ողողված էին գրաֆիկական օգտագործման ինտերֆեյսովապահովված տարբեր ֆորմատների մուլտիմեդիանների տվյալներով։ Կիրառելով մուլտիմեդիաների հնարավորությունները անհատական համակարգիչներում թույլ տվեց մեծացնել համակարգիչներով ուսումնական համակարգը։ Ժամանակակից հեռավար ուսուցման պատմության էտապը սկսվեց ինտերնետի գլոբալ ցանցի ի հայտ գալուց։ Ինտերնետ ցանցի հավելյալ սերվիսները և հնարավորությունները մուտք գործել ուսումնական գործընթացին երկրի ցանկացած կետիցթույլ տվեցին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիային առաջ գնալ։ Այս պահից սկսած օգտագործվում է «Հեռավար ուսուցում» տերմինը։ Շնորհիվ լայն տարածում գտած մուլտիմեդիաների և ինտերնետ-տեխնոլոգիաների օգտագործման էֆեկտիվությունը ուսուցման մեջորը ընթանում է հեռավար ուսուցման ժամանակոչ միայն այն հավասարվեց ավանդական ուսուցման հետայլ նաև շատ դեպքերում առավելություն ձեռք բերեց։ Լայն տարածում գտած հեռավար ուսուցումը իր հերթին առաջ քաշեց և զարգացրեց ևս լայն տարածում գտած «Հեռավար կրթությունը»։ Հաջորդ էտապին հեռավար ուսուցման պատմության մեջ կարելի է սպասելինչպես նախորդ դեպքերում պրինցիպիալ նոր տեխնոլոգիաների և սերվիզների ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Ինչպես երևում էառավել հնարավոր լոկոմոտիվ դերի թեկնածու տեխնիկական հեռավար ուսուցման մեջ հանդես կգա արհեստական ինտելեկտը։ Արհեստական ինտելեկտի օգտագործումը թույլ կտա որոշակիորեն փոխել հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաներըհեռավար ուսուցումը նոր էտապ էորի հնարավորությունները անսահման են։

Չնայած նրանոր հեռավար ուսուցումը այնքան էլ երկար ժամանակ չի օգտագործվումսակայն արդեն կուտակված են մեծ թվով մեթոդներորոնք կարող են օգտագործվել հեռավար ուսուցման ժամանակ։

Հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ է մտցնել հեռավար ուսուցման համակարգ գաղափարըորը կապահովի անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրումը ուսուցումում։ Ժամանակակից հեռավար ուսուցման համակարգը տրամադրում է՝ կենտրոնացված ավտոմատացված ուսուցման ղեկավարում

• Արագ և էֆեկտիվ տեղաբաշխումը և ուսումնական կոնտեքստի տրամադրումը ուսուցանվողներին

• Ընդհանուր միջավայր հիմնական խնդիրների լուծման համարկատարումը և ղեկավարումը բոլոր ուսումնական միջոցոռումների և կազմակերպությունների ժամանակ

• Ժամանակակից նորմերի պահպանումը տեխնիկական հեռավար ուսուցման բնագավառում

• Ուսումնական համակարգի անհատականացում և հնարավորություն բազմակի օգտագործման համար

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հեռավար ուսուցման ներդրումը պայմանավորված է որակյալզանգվածային և անհատականացված կրթություն ապահովելու անհրաժեշտությամբԳոյություն ունեցող ուսուցման ձևերը տնտեսական և կազմակերպչական տեսանկյունից թույլ չեն տալիս գործնականում նման կրթություն ապահովելսակայն hեռավար ուսուցումըորը հիմնված է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառման վրալուծում է այդ խնդիրըՀեռավար ուսուցումը կրթություն ստանալու որակապես նոր ձև էորն առաջացել է XX դարի վերջում՝ շնորհիվ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներիԳիտական տեսանկյունից կրթություն ստանալու այս ձևն ավելի մեծ հնարավորություններ է ընձեռումքան հեռակա կրթությունըԱյն չի համարվում հեռակա ուսուցման կատարելագործված ձևՀեռավար ուսուցումը համակարգված ուսուցման ձև էերբ անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և ուսուցչի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներովՀեռավար ուսուցման նպատակը հանրակրթական ուսումնական  հաստատությունների սովորողներին հանրակրթական պետական չափորոշչին համապատասխանուրացնելու հնարավորություն ընձեռելն է անմիջապես: